Vastuullisuus

Vastuullisuusosiota päivitetään vuoden 2023 aikana

Epäasiallinen käyttäytyminen 

Liikunta ja urheilu ei ole muusta yhteiskunnasta erillään oleva saareke. Se mikä ei ole yleisesti hyväksyttävää käytöstä, ei voi olla hyväksyttävää liikunnassa ja urheilussa. Siksi seurassa ja kaikissa liikunta- ja urheiluyhteisöissä on tärkeää keskustella siitä, mitä pidetään hyväksyttävänä ja mitä ei. Näistä asioista eri sukupolvilla ja sukupuolilla voi olla hyvinkin erilaiset käsitykset, siksi seuroilla ja muilla liikuntayhteisöllä on oltava pelisäännöt, joilla epäasiallista käytöstä ennaltaehkäistään sekä toimintaohjeet niitä tilanteita varten, jolloin urheilijan, seuran- tai muun toimijan käytökseen on puututtava.

Tälle sivulle olemme koonneet tietoa ja ohjeita, josta löydätte aiheesta lisää tietoa. Oheiset materiaalit perustuvat Suomen Olympiakomitean Lupa välittää – lupa puuttua, Sukupuolinen ja seksuaalinen häirintä urheilussa -oppaaseen sekä Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n materiaaleihin.